EW - nerez

Exhaust system: 
 • Jednovrstvový nerezový systém oddymenia EW je tvorený rúrami, tvarovkami a príslušenstvom s hrúbkou steny 0,6 mm.
 • Systém EW je ponúkaný v piemeroch od 80 mm do 350 mm.
 • Je vhodný pre odvod spalín od všetkých typov spotrebičov na pevné, olejové alebo plynné palivá.
 • Je určený do podtlakovej prevádzky ( s prirodzeným ťahom ) a pri použití tesnení i v pretlakovej prevádzke.
 • Spájanie jednotlivých prvkov systému EW je hrdlovými spojmi s objímkou a tesnením ( pri pretlakových systémoch.)
 • Charakteristika podľa ČSN EN 1856 - 1,2:
 • T200 N1 W V2 L50 060 O 
  T200 P1 W V2 L50 060 O
  T200 H1 W V2 L50 060 O
  T600 N1 W V2-L50 060