DWP25 - nerez/izolácia/oceľ - čierny komaxit

Exhaust system: 
  • Trojvrstvovoý nerezový systém oddymenia DWP25 je tvorený rúrami, tvarovkami a príslušenstvom.
  • Systém DWP25 je ponúkaný v priemeroch od 100 mm do 250 mm.
  • Je určený do podtlakovej prevádzky ( s prirodzeným ťahom ) a pri použití tesnení i v pretlakovej prevádzke.
  • Je využívaný pre bežné tepelné spotrebiče, kondenzačné spotrebiče, výhrevne, generátory, blokové kotolne, núdzové agregáty, pece.
  • Spájanie jednotlivých prvkov systému DW25 je hrdlovými spojmi s objímkou a tesnením ( u pretlakových systémov. )
  • Charakteristika podľa ČSN EN 1856-1:
    T200 P1 W V2 L99 050 O00
    T450 N1 D/W V2 L99 010 G/O