STARR - PPH

Exhaust system: 
  • Plastový systém odťahu spalín STARR je tvorený PPH pevnými rúrami, tvarovkami a príslušenstvom PPH
  • Systém STARR je ponúkaný v priemeroch od 60 mm do 315 mm.
  • Je určený predovšetkým do interiéru a pre vložkovanie rovnakých komínových prieduchov.
  • Spájanie hrdlovými spojmi s EPDM tesnením.
  • Charakteristika podľa STN EN 14471:
    T120 H1/P1 O W 2 O20 I E L