LIL- PPH / Nerez – biely komaxit

  • Plastový systém odťahu spalín LIL je tvorený koncentrickými pevnými rúrami a tvarovkami PPH / Nerez – biely komaxit
  • Systém LIL je ponúkaný v priemeroch od 60/100 mm do 200/300 mm.
  • Je určený pre spalinové cesty vo vnútornom prostredí.
  • Spájanie hrdlovými spojmi s EPDM tesnením.
  • Charakteristika podľa STN EN 14471:                      T120 H1/P1 O W 2 O00 E E L0