LIK - PPH/PPH

  • Plastový systém odťahu spalín LIK je tvorený koncentrickými pevnými rúrami a tvarovkami PPH / PPH.
  • Systém LIK je ponúkaný v priemeroch od 60/100 mm do 80/125 mm.
  • Je určený pre spalinové cesty vo vnútornom prostredí.
  • Spájanie hrdlovými spojmi s EPDM tesnením.
  • Charakteristika podľa STN EN 14471:
    T120 H1/P1 O W 2 O00 I E L1