LAS - PPH, PPH/nerez - biely komaxit

Exhaust system: 
  • Plastový systém odťahu spalín LAS je tvorený PPH pevnými rúrami, tvarovkami s odbočkami 87° a príslušenstvom.
  • Systém LAS je ponúkaný ako jednoduchý v priemeroch od 60 mm do 315 mm a ako koncentrický v priemeroch od 60/100 mm do 200/300 mm.
  • Je určený na pripojenie viacerých spotrebičov do spoločného komína vo vnútornom prostredí.
  • Spájanie hrdlovými spojmi s EPDM.
  • Charakteristika podľa STN EN 14471:
    T120 H1/P1 O W 2 O00 E E L0