LAM - PPH/nerez - matná

  • Plastový systém odťahu spalín LAM je tvorený koncentrickými pevnými rúrami a tvarovkami PPH / Oceľ (matná).
  • Systém LAM je ponúkaný v priemeroch od 60/100 mm do 110/160 mm.
  • Je určený pre spalinové cesty vo vonkajšom prostredí.
  • Spájanie kónickými spojmi.
  • Charakteristika podľa STN EN 14471:
  •               T120 H1/P1 O W 2 O00 E E L0