LAC - PPH/nerez s nagalvazinovanou vrstvou medi

  • Plastový systém odťahu spalín LAC je tvorený koncentrickými pevnými rúrami a tvarovkami PPH / Oceľový (galvanizovanou vrstvou medi).
  • Systém LAC je ponúkaný v priemeroch od 60/100 mm do 110/160 mm.
  • Je určený pre spalinové cesty vo vonkajšom prostredí.
  • Spájanie kónickými spojmi.
  • Charakteristika podľa STN EN 14471:
    T120 H1/P1 O W 2 O00 E E L0