KH - ocel

Exhaust system: 
  • Čierna dymovina KH je tvorená pevnými rúrami a tvarovkami.
  • Systém KH je ponúkaný v priemeroch od 120 mm do 200 mm.
  • Je určený predovšetkým na dopojenie spotrebičov na pevné palivá do komínového prieduchu.
  • Spájanie jednotlivých prvkov systému KH je hrdlovými spojmi.
  • Charakteristika podľa ČSN EN 1856-2: 
    T400 N1 D Vm L01 150/200 O