INOX FLEX FB

Exhaust system: 
  • Jednovrstvový nerezový ohybný systém odťahu spalín INOX FLEX FB je tvorený flexibilnými hadicami a príslušenstvom ( kompatibilný so systémom EW )
  • Systém INOX FLEX FB je ponúkaný v priemeroch od 120 mm do 200 mm.
  • Je určený predovšetkým pre vložkovanie rovných a uhýbaných komínových prieduchov.
  • Systém je určený pre pevné palivá = suchá prevádzka.
  • Charakteristika podľa ČSN EN 1856-2:
    T400 N1 D3 Vm L50 040 G