DW25 - nerez/izolácia/nerez

Exhaust system: 
  • Trojvrstvový nerezový systém oddymenia DW25 je tvorený rúrami, tvarovkami a príslušenstvom.
  • Systém DW25 je ponúkaný v priemeroch od 80 mm do 350 mm.
  • Je určený do podtlakovej prevádzky ( s prirodzeným ťahom ) a pri použití tesnení i v pretlakovej prevádzke.
  • Je využívaný pre bežné tepelné spotrebiče, kondenzačné spotrebiče, výhrevne, generátory, blokové kotolne, núdzové agregáty, pece.
  • Spájanie jednotlivých prvkov systému DW25 je hrdlovými spojmi s objímkou a tesnením ( u pretlakových systémov. )
  • Charakteristika podľa ČSN EN 1856-2:
    T200 P1 W V2 L50 050 O25
    T450 N1 D/W V2/3 L50 050 G/O