CAS - PPH

Exhaust system: 
  • Plastový systém odťahu spalín CAS je tvorený PPH pevnými rúrami, tvarovkami s odbočkami 45°, 87° a príslušenstvom.
  • Systém CAS je ponúkaný v priemeroch od 60 mm do 315 mm.
  • Je určený pre kaskády vo vnútornom prostredí.
  • Spájanie hrdlovými spojmi s EPDM tesnením.
  • Charakteristika podľa STN EN 14471:
    T120 H1/P1 O W 2 O20 I E L