AL2 - AL/AL

  • Hliníkový systém oddymenia AL2 je tvorený koncentrickými pevnými rúrami a tvarovkami AL/AL.
  • Systém AL2 je ponúkaný v priemeroch 60/100 mm a 80/125 mm.
  • Je určený predovšetkým pre spalinové cesty vo vnútornom prostredí.
  • Spájanie jednotlivých prvkov systému AL2 je hrdlovými spojmi s tesnením.
  • Charakteristika podľa ČSN EN 1856 - 1,2:
    T200 P1 W Vm L13 100/150/200 O50