AL1 - AL

Exhaust system: 
Boiler: 
  • Hliníkový systém odvodu spalín AL1 je tvorený pevnými rúrami, tvarovkami a príslušenstvom - lakovaný alebo nelakovaný.
  • Systém AL1 je ponúkaný v priemeroch 80 mm a 100 mm.
  • Je určený predovšetkým do interiéru a pre vložkovanie rovných komínových prieduchov.
  • Spájanie jednotlivých prvkov systému AL1 je hrdlovými spojmi s trojbritým tesnením.
  • Charakteristika podľa ČSN EN 1856 - 1,2:
    T200 P1 W Vm L13 100/150 O50