Predstavenie výrobcu

Firma Almeva AG bola založená v roku 1993. Jej cieľom bolo vyvinúť čo najlepší plastový spalinový systém. Vďaka mnohým skúsenostiam zakladateľov s vtedy začínajúcimi plastovými spalinovými systémami vznikla na trhu úplne nová firma Almeva AG, ktorá minimalizovala výrobné chyby a ktorá dodnes neustále zdokonaluje svoje výrobné technológie.

V roku 1996 už Almeva AG dodávala plastový spalinový systém z PVDF v priemeroch 75 - 250 mm. So zvyšujúcim sa dopytom po lepšom polypropyléne, rozšírila Almeva svoju ponuku o spalinový systém z PPH a miesta v pôvodnom závode Bürglen začalo ubúdať. Aby mohol trh dostať požadovanú kompetentnú ponuku, muselo sa nájsť nové, viac vyhovovujúce miesto pre ďalší rozvoj. Po sérií sťahovaní sa Almeva AG nakoniec usadila vo Schweizersholzi, kde sídli dodnes. Práve tu sa nachádza vhodné miesto, ktoré disponuje ideálnymi priestorovými pomermi pre výrobu, skladovanie, ale aj pre kancelársku prevádzku.

V súčasnej dobe Almeva AG vyrába plastové spalinové systémy v priemeroch 60 - 315 mm v dĺžkach až 5 m. Štandartnú ponuku tvorí 1550 sériovo dodávaných komponentov s možnosťou zhotovenia takmer akéhokoľvek atypického dielu. Spoločnosť Almeva AG sa hrdo radí k popredným výrobcom plastových spalinových systémov v Európe.