Kde nás nájdete

Výroba a predaj plastových komínových systémov ALMEVA

ALMEVA Slovakia s. r. o.

Sídlo:

Bratislavská 119
SK-911 05 Trenčín
Slovakia

Zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, vl. 26139/R

IČO: 35 868 911 
DIČ: SK2021754196

Čísla účtov:
(CZK) CZ85 0300 0000 0002 7111 3752, BIC(SWIFT) CEKOCZPP
(EUR) SK02 7500 0000 0040 0053 6866, BIC(SWIFT) CEKOSKBX

Kontakt:

Telefon: +421 32 202 8946
E-mail: sk@almeva.eu