Aktuality

Ekonomicky výhodné pätné kolená STARR a FLEX

Po postupnom prechode spalinových systémov ALMEVA STARR a FLEX z priehľadného polypropylénu na čierny, ktorý bol majoritnou zmenou v našom sortimente v minulom roku, v tomto roku opäť rozširujeme ponuku našich pätných kolien.

Do sortimentu sme zaradili najlacnejší variant pätných kolien:

Pätné kolená 87°s tŕňom a konzolou, vo variante ALMEVA STARR aj ALMEVA FLEX, štandard aj redukované.